Το παλιό και το νέο στους τρεις Ιεράρχες

Η Ιστορία χωρίζεται από την προϊστορία, που τοποθετείται πάντοτε ως παρελθόν, και όλα τα λεγόμενα για την προϊστορία (το πνευματικό της μέρος δηλαδή) τα λέμε μυθολογία. Οι αρχαίοι Αθηναίοι του πέμπτου αιώνος χωρίζουν τον πολιτισμό στην προ του Προμηθέως κατάσταση, […]

The post Το παλιό και το νέο στους τρεις Ιεράρχες appeared first on Κοινωνία Ορθοδοξίας.

Περισσότερα
Η δύναμη του «Κύριε, ελέησον» – Κυριακή της Χαναναίας

«Ελέησόν με, Κύριε…» (Ματθ. 15:22)   Το «Κύριε, ελέησον» είναι η πιο σύντομη προσευχή. Δυο λέξεις είναι, αλλά τι δύναμη έχουν, όταν λέγονται όπως πρέπει, με βαθιά πίστη και αφοσίωση! Το «Κύριε, ελέησον» το είπε και η γυναίκα του σημερινού […]

The post Η δύναμη του «Κύριε, ελέησον» – Κυριακή της Χαναναίας appeared first on Κοινωνία Ορθοδοξίας.

Περισσότερα
O Όσιος Εφραίμ ο Σύρος για την αγάπη

Είναι μακάριος ο άνθρωπος εκείνος που έχει αγάπη Θεού, γιατί περιφέρει με την παρουσία του τον Θεό· διότι ο Θεός είναι αγάπη (Α’ Ιω. 4:8), και αυτός που μένει μέσα στην αγάπη, μένει «εν τω Θεώ» (Α’ Ιω. 4:16). Εκείνος […]

The post O Όσιος Εφραίμ ο Σύρος για την αγάπη appeared first on Κοινωνία Ορθοδοξίας.

Περισσότερα
Ο άγιος Χρυσόστομος και η αγάπη του για την αλήθεια

Η προσωπικότητα του αγίου Χρυσοστόμου διαθέτει πολλά διακριτικά γνωρίσματα. Ένα από αυτά είναι η απόλυτη αγάπη του για την αλήθεια. Εύκολα διαπιστώνει κανείς από την προσεκτική μελέτη τόσον των έργων του, όσον και του βίου του αγίου Χρυσοστόμου, ότι καθ’ […]

The post Ο άγιος Χρυσόστομος και η αγάπη του για την αλήθεια appeared first on Κοινωνία Ορθοδοξίας.

Περισσότερα